Pomiary twardości (HT)

Pomiary twardości, to metoda badań nieniszczących wykorzystująca metodę UCI wykonywaną twardościomierzami przenośnymi. Metoda UCI wykorzystuje sondę, która ma wbudowany pręt zakończony diamentowym wgłębnikiem Vickersa zamontowanym na jednym końcu. Pręt oscyluje z częstotliwością około 70 kHz, gdy diament sondy jest dociskany do badanego materiału, częstotliwość ulega zmianie od tej wartości bazowej ze względu na właściwości badanego materiału. Zmiana częstotliwości jest proporcjonalna do powierzchni styku, czyli obszaru wgłębienia wytworzonego przez diament Vickersa. Oprogramowanie urządzenia porównuje dwie częstotliwości i matematycznie przelicza wartość twardości Vickersa (HV).

Pomiary twardości metali oraz ich złączy spawanych wykonujemy twardościomierzem przenośnym bezpośrednio na obiektach. 

Zakres uznany przez Urząd Dozoru Technicznego
Zastosowane normy, procedury i instrukcjeZakres badanych cechBadane obiekty
Procedura Badawcza nr NL/PB 1.7 „Pomiar twardości twardościomierzem przenośnym” Pomiar twardości sposobem UCI w zakresie obciążenia HV10Materiały i wyroby hutnicze
Połączenia nierozłączalne spawane

Świadczymy usługi badań nieniszczących NDT

Zapewniamy profesjonalne doradztwo w doborze metod badawczych.

GODZINY
Pracownicy biurowi są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.
Personel Badawczy w zależności od zlecenia.