Badania magnetyczno-proszkowe (MT)

Badania magnetyczno-proszkowe wykonujemy w technice barwnej oraz fluorescencyjnej (w świetle UV), także w podwyższonych temperaturach.

Badanie magnetyczno-proszkowe to metoda badań powierzchniowych i podpowierzchniowych (do 2 mm głębokości) stosowana dla materiałów ferromagnetycznych. Polega na wprowadzeniu do obiektu pola magnetycznego i obserwacji lokalnych rozproszeń tego pola magnetycznego. Rozproszenia powstają bezpośrednio nad nieciągłościami i ujawnione są przez wykorzystanie drobnoziarnistego proszku, który nanoszony jest na powierzchnię badanego elementu podczas jego magnesowania.

Zakres uznany według ASME
Zastosowane przepisyZakres badanych cech Badane obiekty
ASME CODE:
• Section VIII Division 1
• Section VIII Division 2
Nieciągłości złączy spawanych
Niezgodności odlewów
Wyroby hutnicze
Połączenia spawane
Zakres uznany przez Urząd Dozoru Technicznego
Zastosowane normy, procedury i instrukcjeZakres badanych cechBadane obiekty
PN-EN 9934-1 „Badania nieniszczące - Badania
magnetyczno-proszkowe - Część 1: Zasady ogólne”
PN-EN ISO 17638 „Badanie nieniszczące spoin - Badanie
magnetyczno-proszkowe”
Nieciągłości powierzchniowe
złączy spawanych
Wyroby hutnicze

Połączenia spawane
PN-EN ISO 10228-1 „Badania nieniszczące odkuwek
stalowych - Część 1: Badanie magnetyczno-proszkowe”
Nieciągłości powierzchniowe
odkuwek
PN-EN 1369 „Odlewnictwo - Badania magnetycznoproszkowe”Nieciągłości powierzchniowe
odlewów
PN-EN ISO 10893-5 „Badania nieniszczące rur stalowych -
Część 5: Badanie magnetyczno-proszkowe
ferromagnetycznych rur stalowych bez szwu i spawanych w
celu wykrycia nieciągłości powierzchniowych”
Nieciągłości powierzchniowe rur
stalowych

Świadczymy usługi badań nieniszczących NDT

Zapewniamy profesjonalne doradztwo w doborze metod badawczych.

GODZINY
Pracownicy biurowi są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.
Personel Badawczy w zależności od zlecenia.