Badania nieniszczące ASME NDT

Badania nieniszczące (NDT)
według ASME na terenie całej Polski

Laboratorium

Polimer Laboratory sp. z o.o. posiada wdrożony system zarządzania jakością oraz kwalifikowany personel badań nieniszczących (NDT) w Stopniu II (Level II) zgodnie ASME Boiler & Pressure Vessel Code.

Więcej na stronie: Certyfikaty i uprawnienia

ASME BPVC

Na zlecenie wykonujemy badania NDT zgodnie aktualnych wymagań opracowanych przez ekspertów American Society of Mechanical Engineers.

Stosowanie  ASME BPVC obowiązkowe dla wszystkich zbiorników ciśnieniowych, kotłów grzewczych i energetycznych, oraz części wykorzystywanych  w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie.

ASME Boiler & Pressure Vessel Code również stosowany w ponad 130 krajach jako uniwersalny standard bezpieczeństwa i jakości w branży. 

Urządzenia ciśnieniowe, wymienniki ciepła, kotwy, zbiorniki, rurociągi technologiczne, w tym ich części komory, wkłady rurowe, płaszcze, ściany, wężownice, półki kolumn, odlewy, odkuwki, blachy etp.

Zapewniamy profesjonalne doradztwo w doborze metod badawczych.

Badania radiograficzne (RT)

Zakres uznany według ASME
Zastosowane przepisyZakres badanych cech Badane obiekty
ASME CODE:
• Section VIII Division 1
• Section VIII Division 2
Nieciągłości złączy spawanych o grubości do 100 mm
Niezgodności odlewów o grubości do 100mm

Wyroby hutnicze
Połączenia spawane

Badania ultradźwiękowe (UT)

Zakres uznany według ASME
Zastosowane przepisyZakres badanych cech Badane obiekty
ASME CODE:
• Section VIII Division 1
• Section VIII Division 2
Nieciągłości złączy spawanych
Niezgodności odlewów
Wyroby hutnicze

Badania penetracyjne (PT)

Zakres uznany według ASME
Zastosowane przepisyZakres badanych cech Badane obiekty
ASME CODE:
• Section VIII Division 1
• Section VIII Division 2
Nieciągłości złączy spawanych
Niezgodności odlewów
Wyroby hutnicze
Połączenia spawane

Badania magnetyczno-proszkowe (MT)

Zakres uznany według ASME
Zastosowane przepisyZakres badanych cech Badane obiekty
ASME CODE:
• Section VIII Division 1
• Section VIII Division 2
Nieciągłości złączy spawanych
Niezgodności odlewów
Wyroby hutnicze
Połączenia spawane

Jakość i bezpieczeństwo to kluczowe czynniki w procesie spawania. Dlatego też przeprowadzenie badań spoiny jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości i pewności podczas prac spawalniczych. Badania spawów pozwala na ocenę jakości połączenia, wykrycie ewentualnych wad i podejmowanie odpowiednich środków naprawczych.

Ważną zaletą badań nieniszczących jest bez ingerencji w jego właściwości. Wraz z postępem technologicznym, metody NDT stały się bardziej zaawansowane i precyzyjne. Dzięki temu możliwe jest nie tylko potwierdzenie jakości spoiny, ale także identyfikacja wszelkich najmniejszych niedoskonałości, takich jak pęcherze, porowatość, nierówności czy wtrącenia. Kwalifikowany personel w stanie również ocenić wytrzymałość połączenia i jego zdolność do wytrzymania różnych obciążeń.

Aby zapewnić spójne i znormalizowane praktyki NDT, branże stosują się do wytycznych określonych przez organy regulacyjne, takie jak American Society of Mechanical Engineers. ASME wypracowało w swoją kolej kodeks dotyczący kotłów i zbiorników ciśnieniowych (BPVC).

ASME Boiler & Pressure Vessel Code to kompleksowy zestaw zasad i wytycznych w zakresie budowy, eksploatacji i konserwacji kotłów, zbiorników ciśnieniowych i innych pracujących pod ciśnieniem. ASME BPVC obejmuje różne kodeksy i normy, w tym sekcje ASME Sec.V, która w szczególności dotyczy badań nieniszczących. Zawarte wytyczne obejmują procedury kalibracji sprzętu, przygotowania testów, technik inspekcji, dokumentacji oraz kwalifikacji i certyfikacji personelu NDT.

Przestrzeganie zasad BPVC Section V zapewnia, że badania nieniszczące są przeprowadzane konsekwentnie, dokładnie i zgodnie z wymaganiami i przepisami branżowymi. Polimer Laboratory sp. z o.o. dysponuje najbardziej aktualną widzą w zakresie NDT i podtrzymuje system zarządzania jakością zgodnie ASME Boiler & Pressure Vessel Code.

Spoiny i wyroby hutnicze, otrzymujące akceptacje przez Polimer Laboratory sp. z o.o. mogą być dopuszczone do bezpiecznej eksploatacji w Polsce i za granicą. Takie badania mogą być przeprowadzone na terenie całego kraju za pomocą mobilnego laboratorium z zachowaniem odpowiedniej jakości otrzymanych wyników. Przeprowadziliśmy badania na czynnej instalacji dla klientów we Wrocławiu, Płocku, Krakowie, Puławach, Katowicach, Kielcach, Warszawie i innych lokalizacjach.

Zgodnie z Art. 32c. pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1792, tekst jednolity – Dz. U 2021 poz.1941) firma Polimer Laboratory sp. z o.o. informuje, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowała wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, a także nie odnotowano uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności.

GODZINY
Pracownicy biurowi są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.
Personel Badawczy w zależności od zlecenia.