REFERENCJE

Przedstawiamy cytaty z wybranych referencji:

„Badania zostały wykonane: sprawnie, terminowo, zgodnie z wymaganiami kontraktowymi oraz stosownymi normami i przepisami. Prace badawcze przeprowadzono na wysokim poziomie technicznym i jakości. Personel laboratorium wykazał się profesjonalizmem: specjalistyczną wiedzą, starannością i dokładnością realizacji prac oraz dyspozycyjnością i elastycznością w podejściu do Klienta”.

„Niniejszym potwierdzamy, że Laboratorium Badawcze POLIMER wykonało dla naszej Firmy następujące badania nieniszczące:
Badania diagnostyczne podczas realizacji remontów modernizacji kotłów energetycznych w:
• Elektrociepłownia Siekierki w Warszawie,
• Elektrociepłownia Żerań w Warszawie,
• Ciepłownia Wola w Warszawie,
• Elektrownia Siersza w Trzebini,
• Elektrownia Jaworzno Ili w Jaworznie,
• Elektrownia Czechnica w Siechnicach,
• Elektrociepłownia Wrocław,
• Elektrociepłownia Tychy,
• Elektrociepłownia Kraków.
Przedmiotowe usługi zostały zrealizowane zgodnie z wymaganiami, fachowo, sprawnie i terminowo. Z powierzonych zadań laboratorium wywiązało się rzetelnie zachowując wysoką jakość badań.
Pracownicy realizujący badania nieniszczące wykazali się profesjonalizmem: wiedzą i doświadczeniem, rzetelną i elastyczną organizacją pracy oraz dyspozycyjnością. Współpraca przebiegała sprawnie i rzeczowo”.

„Niniejszym potwierdzamy, że Laboratorium Badawcze Polimer współpracowało (…) w zakresie realizacji:
Wykonanie badań nieniszczących MT, HT, PMI, UT, PT złączy spawanych kotła – konstrukcja oraz elementy ciśnieniowe (…).
Prace badawcze zostały zrealizowane i udokumentowane zgodnie z wymaganiami umowy, na najwyższym poziomie technicznym i jakościowym. Pracownicy realizujący badania nieniszczące wykazali się odpowiednimi kompetencjami: wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami popartymi stosownymi certyfikatami, rzetelną i elastyczną organizacją pracy oraz dyspozycyjnością.
W związku z tym możemy rekomendować Laboratorium Badawcze jako partnera godnego polecenia w realizacji badań nieniszczących”.

„Laboratorium sprawnie, starannie i solidnie zrealizowało zlecone prace badawcze. Laboratorium Badawcze POLIMER to przyjazna atmosfera kontaktów, solidność i szybkość działania, profesjonalizm badań oraz zaangażowanie pracowników w obsługę Klienta. W związku z powyższym możemy rekomendować Laboratorium jako profesjonalnego i przyjaznego wykonawcę badan nieniszczących”.

„W dotychczasowej współpracy firma wywiązywała się z powierzonych zadań solidnie, z zachowaniem staranności i najwyższej jakości badań. Pracownicy zaprezentowali dużą wiedzę fachową i doświadczenie oraz zaangażowanie w spełnienie wymagań Klienta. Personel badawczy wykazał się dyspozycyjnością w zakresie organizacji prac oraz otwartością i komunikatywnością we współpracy. Cenimy fachowość, terminowość oraz przystępne ceny usług badawczych świadczonych przez Laboratorium Badawcze POLIMER. W związku z tym możemy z pełną odpowiedzialnością polecić laboratorium jako profesjonalnego wykonawcę badań nieniszczących”.

„W maju 2013 roku Laboratorium Badawcze wykonało dla naszej firmy następujące badania diagnostyczne: pomiary grubości ścianek elementów ciśnieniowych kotła fluidalnego OFz-425 nr 2 (w sumie ponad 17 000 pomiarów). Przedmiotowe usługi zostały wykonane terminowo i z należytą starannością, spełniając wymagania aktualnych norm i przepisów prawnych”.

„Laboratorium Badawcze POLIMER wykonało (…) badania radiograficzne złączy spawanych rurociągów. Przedmiotowe usługi zostały wykonane sprawnie, terminowo i profesjonalnie, spełniając wymagania kontraktowe oraz obowiązujące normy i przepisy. Badania zostały przeprowadzone z poszanowaniem zasad BHP oraz wewnętrznych przepisów i regulacji. Personel laboratorium wykazał się profesjonalizmem w realizacji badań: wiedzą merytoryczną, doświadczeniem, wysoką jakością pracy oraz zaangażowaniem i otwartością na nasze potrzeby i wymagania. (…). W związku z tym możemy polecić Laboratorium Badawcze POLIMER jako rzetelnego i terminowego wykonawcę badań nieniszczących”.

„Badania realizowane są w sposób profesjonalny, szczegółowy i terminowy z zachowaniem przepisów bhp., ppoż. i ochrony środowiska. Pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje specjalistyczne, dużą wiedzę techniczną w zakresie budowy i funkcjonowania urządzeń, na których realizują badania oraz posługują się nowoczesną aparaturą i środkami badawczymi”.

„Współpraca z Laboratorium Badawczym na kolejnych etapach realizacji zlecenia przebiegła profesjonalnie. Personel laboratorium realizował prace badawcze z zaangażowaniem i dbałością o zachowanie wysokiej jakości prac. Pracownicy wykazali się wiedzą fachową, doświadczeniem i dyspozycyjnością, we współpracy z naszymi pracownikami komunikatywnością i wysoką kulturą osobistą. Badania zostały przeprowadzone terminowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem i dokumentacją techniczną”

„Jakość wykonania usługi została zrealizowana profesjonalnie, terminowo oraz otrzymane opracowania w pełni odpowiadały naszym wymaganiom. Z pełnym przekonaniem możemy polecić firmę Laboratorium Badawcze POLIMER jako rzetelnego i solidnego Wykonawcę”.

„Usługi są realizowane terminowo, sprawnie i rzetelnie, według zamówień, spełniając wymagania przepisów prawnych i obowiązujących norm. Pracownicy laboratorium wykazują się stosowną wiedzą merytoryczną, doświadczeniem w branży, profesjonalizmem w zakresie badań oraz starannością i najwyższą jakością pracy, są dyspozycyjni, zorganizowani, komunikatywni. Wykonują kompleksowo badania np. pod uznanie technologii spawania”.

„Zlecone badania przeprowadzane były przez wykwalifikowany personel, wykazujący się wiedzą, starannością w wykonywaniu prac oraz dyspozycyjnością dla klienta. Prace badawcze wykonywane były sprawnie, terminowo, zgodnie z zgodnie z wymaganiami umowy, na wysokim poziomie technicznym i jakościowym”.