Badania ultradźwiękowe (UT)

Badanie ultradźwiękowe wykonujemy zgodnie z niżej wymienionymi normami (grubość ≥ 8) oraz w metodzie IBUS (grubość od 2 do 8 mm).

Badania ultradźwiękowe to badania objętościowe pozwalające wykryć i ocenić wskazania (nieciągłości) występujące wewnątrz obiektu. Metoda ta umożliwia lokalizację i określenie wielkości nieciągłości znajdujących się wewnątrz materiału. Do wykrywania niezgodności wykorzystuje fale ultradźwiękowe najczęściej o częstotliwości 0,5 – 6 MHz. Fale ultradźwiękowe są wprowadzane w głąb materiału za pomocą głowicy ultradźwiękowej. Nieciągłości w badanym elemencie odbijają część wiązki, która wraca do głowicy (przetwornika) – metoda echa. Technika badania opiera się na obserwacji na ekranie oscyloskopu impulsów odbitych od nieciągłości materiału.

Zakres uznany według ASME
Zastosowane przepisyZakres badanych cech Badane obiekty
ASME CODE:
• Section VIII Division 1
• Section VIII Division 2
Nieciągłości złączy spawanych
Niezgodności odlewów
Wyroby hutnicze
Zakres uznany przez Urząd Dozoru Technicznego
Zastosowane normy, procedury i instrukcjeZakres badanych cech
Badane obiekty
PN-EN ISO 16810 „Badania nieniszczące - Badania
ultradźwiękowe - Zasady ogólne”
PN-EN ISO 17640 „Badania nieniszczące spoin - Badania
ultradźwiękowe - Techniki, poziomy badania i ocena”
Nieciągłości złączy spawanych o grubości od 8 mm do 100mmWyroby hutnicze
Połączenia spawane
Instrukcja IBUS-TD 07Niezgodności złączy spawanych
od 2 do 8 mm
PN-EN 10308 „Badania nieniszczące - Badanie
ultradźwiękowe prętów stalowych”
Niezgodności prętów stalowych
PN-EN 10228-3 „Badania nieniszczące odkuwek stalowych -
Część 3: Badanie ultradźwiękowe odkuwek ze stali
ferrytycznych lub martenzytycznych”
Niezgodności odkuwek stalowych
PN-EN 10228-4 „Badania nieniszczące odkuwek stalowych -
Część 4: Badanie ultradźwiękowe odkuwek ze stali
nierdzewnych austenitycznych i austenityczno-ferrytycznych”
Niezgodności odkuwek ze stali nierdzewnej
PN-EN 12680-1 „Odlewnictwo - Badania ultradźwiękowe -
Część 1: Odlewy staliwne ogólnego stosowania”
Niezgodności odlewów
staliwnych
PN-EN 10160 „Badanie ultradźwiękowe wyrobów stalowych
płaskich grubości równej lub większej niż 6 mm (metoda
echa)”
Niezgodności wyrobów
stalowych płaskich o grubości
od 6 mm
PN-EN ISO 10893-8 „Badania nieniszczące rur stalowych -
Część 8: Automatyczne badanie ultradźwiękowe rur
stalowych bez szwu i spawanych w celu wykrycia
rozwarstwień”
PN-EN ISO 10893-10 „Badania nieniszczące rur stalowych -
Część 10: Automatyczne badanie ultradźwiękowe rur
stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur
spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości
wzdłużnych i/lub poprzecznych”
Niezgodności rur stalowych

Świadczymy usługi badań nieniszczących NDT

Zapewniamy profesjonalne doradztwo w doborze metod badawczych.

GODZINY
Pracownicy biurowi są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.
Personel Badawczy w zależności od zlecenia.