Badania radiograficzne (RT)

Świadczymy usługi badań radiograficznych z zastosowaniem aparatów rentgenowskich i gammagraficznych.

Oferujemy ekspresowe wywoływanie zdjęć RT i ich ocenę w miejscu wykonywania badań dzięki Mobilnemu Laboratorium znajdującego się w specjalnie do tego przystosowanym samochodzie, co umożliwia wykonywanie ewentualnych poprawek na bieżąco.

Badanie radiograficzne RT to metoda badań nieniszczących pozwalająca wykryć nieciągłości występujące wewnątrz materiału badanego. Obiekt jest prześwietlany wysokoenergetycznym promieniowaniem jonizującym (X lub γ). Za obiektem znajduje się błona radiograficzna. Promieniowanie po przejściu przez obiekt odwzorowuje obraz wewnętrzny badanego elementu jako rzut płaski nieciągłości (np. pęcherzy, wtrąceń stałych) w postaci różnicy dawek promieniowania, która jest zobrazowana na zdjęciu radiograficznym poprzez różnice zaczernienia. Gotowe zdjęcie radiograficzne otrzymuje się poprzez odpowiednią obróbkę fotochemiczną błony (proces wywoływania). Wykryte wskazania nieciągłości są ocenianie na zdjęciu radiograficznym wg określonych kryteriów.

Zakres uznany według ASME
Zastosowane przepisyZakres badanych cech Badane obiekty
ASME CODE:
• Section VIII Division 1
• Section VIII Division 2
Nieciągłości złączy spawanych o grubości do 100 mm
Niezgodności odlewów o grubości do 100mm

Wyroby hutnicze
Połączenia spawane

Zakres uznany przez Urząd Dozoru Technicznego
Zastosowane normy, procedury i instrukcjeZakres badanych cech
Badane obiekty
PN-EN ISO 5579 „Badania nieniszczące - Badania
radiograficzne materiałów metalowych z zastosowaniem błon
i promieniowania X lub gamma - Zasady podstawowe”
PN-EN ISO 17636-1 „Badania nieniszczące spoin - Badanie
radiograficzne - Część 1: Techniki promieniowania X i
gamma z błoną”
PN-EN 12681-1 „Odlewnictwo - Badania radiograficzne -
Część 1: Techniki błon radiograficznych”
Nieciągłości złączy spawanych
o grubości do 100 mm
Niezgodności odlewów
o grubości do 100 mm
Wyroby hutnicze
Połączenia spawane
PN-EN ISO 10893-6 „Badania nieniszczące rur stalowych -
Część 6: Badanie radiograficzne spoin rur stalowych
spawanych w celu wykrycia nieciągłości”
Niezgodności spoin rur stalowych

Zgodnie z Art. 32c. pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1792, tekst jednolity – Dz. U 2021 poz.1941) firma Polimer Laboratory sp. z o.o. informuje, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowała wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, a także nie odnotowano uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności.

Świadczymy usługi badań nieniszczących NDT

Zapewniamy profesjonalne doradztwo w doborze metod badawczych.

GODZINY
Pracownicy biurowi są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.
Personel Badawczy w zależności od zlecenia.