Badania penetracyjne (PT)

Badania penetracyjne wykonujemy w technice barwnej oraz fluorescencyjnej (w świetle UV), także w podwyższonych temperaturach.

Badania penetracyjne to badania powierzchniowe, które można wykonywać m.in. na stalach stopowych i niestopowych, staliwie, żeliwie, aluminium, miedzi, niklu, tytanie, tworzywach sztucznych i innych. Badania penetracyjne wykorzystują zjawisko włoskowatości, czyli wnikania cieczy (penetranta) o niskim napięciu powierzchniowym do wąskich przestrzeni (nieciągłości) oraz wyciągania tej cieczy za pomocą chłonnej cieczy (wywoływacza). Metoda badań penetracyjnych wykorzystywana jest do wykrywania nieciągłości typu; porowatości, pęknięcia, zawalcowania itp., dodatkowo można stosować ją do prób szczelności.

Zakres uznany według ASME
Zastosowane przepisyZakres badanych cech Badane obiekty
ASME CODE:
• Section VIII Division 1
• Section VIII Division 2
Nieciągłości złączy spawanych
Niezgodności odlewów
Wyroby hutnicze
Połączenia spawane
Zakres uznany przez Urząd Dozoru Technicznego
Zastosowane normy, procedury i instrukcjeZakres badanych cechBadane obiekty
PN-EN ISO 3452-1 „Badania nieniszczące - Badania
penetracyjne - Część 1: Zasady ogólne”
Nieciągłości powierzchniowe
złączy spawanych
Wyroby hutnicze
Połączenia spawane
PN-EN 10228-2 „Badania nieniszczące odkuwek stalowych -
Część 2: Badanie penetracyjne”
Nieciągłości powierzchniowe
odkuwek
PN-EN 1371-1 „Odlewnictwo - Badania penetracyjne - Część
1: Odlewy wykonane w formach piaskowych, kokilach i pod
niskim ciśnieniem”
Nieciągłości powierzchniowe
odlewów
PN-EN ISO 10893-4 „Badania nieniszczące rur stalowych -
Część 4: Badanie penetracyjne rur stalowych bez szwu i
spawanych w celu wykrycia nieciągłości powierzchniowych”
Nieciągłości powierzchniowe rur
stalowych

Świadczymy usługi badań nieniszczących NDT

Zapewniamy profesjonalne doradztwo w doborze metod badawczych.

GODZINY
Pracownicy biurowi są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.
Personel Badawczy w zależności od zlecenia.