CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA

Nasz personel badawczy posiada certyfikaty kompetencji w stopniu 2 i 3 zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712 oraz certyfikaty kompetencji wg ASME Level II (VT, RT, PT, MT, UT).

POLIMER LABORATORY
CERTYFIKAT UDT

Świadectwo uznania Laboratorium do wykonywania badań laboratoryjnych

POLIMER LABORATORY
CERTYFIKAT ASME

Kwalifikowanie i certyfikacja personelu badań nieniszczących zgodnie z przepisami ASME