Badania wizualne (VT)

Badania wizualne są podstawowymi badaniami powierzchniowymi wykonywanymi przed każdym innym badaniem nieniszczącym. Poprzez badania wizualne możemy wykryć wyłącznie niezgodności, które występują na powierzchni złączy spawanych. Obserwacje przeprowadza się od strony lica i grani (jeśli zapewniono dostęp) za pomocą nieuzbrojonego oka lub przy pomocy luster, lup, itp.

Zakres uznany przez Urząd Dozoru Technicznego
Zastosowane normy, procedury i instrukcjeZakres badanych cech
nieciągłości
Badane obiektyGrupa obiektów
PN-EN ISO 17637 „Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania wizualne złączy spawanych”
PN-EN 13018 „Badania nieniszczące - Badania wizualne - Zasady ogólne”
Niedoskonałość kształtu oraz nieciągłości powierzchniowe złączy spawanychMateriały hutnicze
Połączenia
nierozłączalne
Urządzenia
techniczne
Konstrukcje
stalowe
Procedura Badawcza nr NL/PB -1.9 „Pomiary długości i kąta”
Określenie rzeczywistych wartości długości „L” [mm] przy pomiarach owalizacji, owalności, odległości krawędziowych i osiowych.

Świadczymy usługi badań nieniszczących NDT

Zapewniamy profesjonalne doradztwo w doborze metod badawczych.

GODZINY
Pracownicy biurowi są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.
Personel Badawczy w zależności od zlecenia.