Badania składu chemicznego (PMI)

Sprawdzamy skład chemiczny wszystkich materiałów i stopów urządzeniami przenośnymi metodą fluorescencji rentgenowskiej.

Badanie metali przy pomocy ręcznego spektrometru rentgenowskiego (XRF) pozwala na poznanie składu chemicznego elementów bez potrzeby pobierania próbek. W spektrometrze umieszczona jest lampa rentgenowska emitująca promieniowanie, które wzbudza atomy metalu. Wynik pomiaru otrzymywany jest przez zliczanie fotonów (promieniowania fluorescencyjnego) zwróconych przez wzbudzone atomy.

Badania składu chemicznego (PMI)
Zakres uznany przez Urząd Dozoru Technicznego
Zastosowane normy, procedury i instrukcjeZakres badanych cech
Badane obiekty
Procedura Badawcza nr NL/PB 1.8 „Badanie składu chemicznego” Badania składu chemicznego metali
Materiały i wyroby hutnicze
Połączenia spawane

Świadczymy usługi badań nieniszczących NDT

Zapewniamy profesjonalne doradztwo w doborze metod badawczych.

GODZINY
Pracownicy biurowi są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.
Personel Badawczy w zależności od zlecenia.